Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

UCHWAŁY

 

LP NUMER TYTUŁ POBIERZ
1 XXI/242/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby po>
2 II.8.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Naciśnij aby po>
3 X.122.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Naciśnij aby po>
4 XXI.242.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok Naciśnij aby po>
5 XIV.138.2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Naciśnij aby po>
6 XXI/241/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby po>
7 XI.138.2019 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógh Naciśnij aby po>
8 XXXI.344.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok Naciśnij aby po>
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2009-03-11 09:43:22 | Data modyfikacji: 2021-11-09 15:57:50.
WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH - aktualne po 01 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy dostępnych popniżej.


WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-07-12 09:54:20 | Data modyfikacji: 2019-07-12 09:58:29.
WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH - aktualne do 01 lipca 2019 roku

 

LP NUMER TYTUŁ POBIERZ
1 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
2 1a Podatek rolny - wkładka Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
3 1b Podatek leśny - wkładka Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
4 1c Dane identyfikacyjne Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
5 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
6 3 Deklaracja na podatek rolny Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
7 4 Deklaracja na podatek leśny Naciśnij aby pobrać Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-03-11 09:46:50 | Data modyfikacji: 2019-07-12 09:44:08.
Data wprowadzenia: 2009-03-11 09:46:50
Data modyfikacji: 2019-07-12 09:44:08
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl