> Urząd Gminy

Urząd Gminy

SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-05-05 11:06:04 | Data modyfikacji: 2021-05-05 15:59:39.
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-05-05 15:01:21 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:32:26.
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:33:32 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:32:21.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:33:32
Data modyfikacji: 2020-05-06 13:32:21
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl