Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu decyzji nr 19/2022 tj. pozwolenie wodnoprawne.
2022-02-01 14:41:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu decyzji nr 19/2022 tj. pozwolenie wodnoprawne.     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 27 stycznia 2022 o wydaniu decyzji nr 6220.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowie gm. Klembów i Klembowie realizowanego na działkach nr 610/11, 613 obręb: 0009 Michałów, 272, 278/2 obręb: 0003 Klembów."
2022-01-28 12:53:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 27 stycznia 2022 o wydaniu decyzji nr 6220.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizac  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie decyzji Nr 6/LOK/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: WI-I.746.1.44.2021.MP ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja teletechniczna dla kabli światłowodowych), na terenie działki o nr ew. 390/4 z obrębu 0008 Lipka, jedn. ew. 143407_2 Klembów (gm. Klembów), powiat wołomiński.
2022-01-26 12:58:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie decyzji Nr 6/LOK/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: WI-I.746.1.44.2021.MP ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 12 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji nr 2/2022 tj. pozwolenie wodnoprawne
2022-01-25 11:32:04
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 12 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji nr 2/2022 tj. pozwolenie wodnoprawne      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 stycznia 2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5m. n.p.t. (50,0m z odgromami)| wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie: WWA_Klembów_Nowy Kraszew 7/14086”
2022-01-14 09:43:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 stycznia 2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wie  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 stycznia 2022 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowie gm. Klembów i Klembowie realizowanego na działkach nr 610/11, 613 obręb: 0009 Michałów, 272, 278/2 obręb: 0003 Klembów.
2022-01-05 10:43:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 stycznia 2022 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa sieci  ...więcej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego.
2022-01-04 15:41:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego.     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego.
2022-01-04 15:35:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego.     ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl