Uchwały RIO

Uchwały RIO

UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2021 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
3.j./59/2021 wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.I./74/2021 opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2021 Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.e./344/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2020 rok Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.2.b/57/2021 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Klembów pożyczki długoterminowej w kwocie 2.520.000,00 zł Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.d./226/2021 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klembów informacji o przebiegi wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2021 roku. Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.1.a/77/2021 w sprawie opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Klembów kredytu długoterminowego w kwocie 2.520.000,00 zł Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.c/363/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
3.h/359/2021 w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2022-2029 Naci¶nij aby pobrac Naci¶nij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:04:55 | Data modyfikacji: 2021-12-16 13:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2020 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.200.2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2019 rok Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.64.2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.52.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określongo w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2020 Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.445.2020 w sprawie wydania opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2021-2028 Naci¶nij aby pobrac
Naciśnij aby pobrać
SO.Wa.446.2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów na 2021 rok Naci¶nij aby pobrac
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:14:39 | Data modyfikacji: 2020-12-15 21:09:25.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2019 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
SO.Wa.0021.51.2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.52.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określongo w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2019 Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.136.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.395.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2020-2028. Naci¶nij aby pobrac
SO.Wa.0021.396.2019 w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na rok 2020
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów na rok 2020
Naci¶nij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2019-04-30 09:49:52 | Data modyfikacji: 2019-12-13 12:49:05.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
2018 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.60.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrac
Wa.61.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
Wa.138.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok Naciśnij aby pobrac
Wa.474.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembóprojekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrac
Wa.475.2018 w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok, opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:27:12 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
listopad 2017 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.358.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Naciśnij aby pobrac
Wa.359.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:27:03 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
wrzesień 2017 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.280.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klembów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2017r. Naciśnij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-09-14 12:36:10 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
kwiecień 2017 rok

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.120.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok Naciśnij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-04-12 13:57:31 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
styczeń 2017 rok

 

.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.9.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
Wa.10.2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrac
2.10.2017 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII.263.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Naciśnij aby pobrac
2.11.2017 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII.259.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-09 12:46:20 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z grudnia 2016 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa411.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrac
Wa412.2016 w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok
Naciśnij aby pobrac
Wa453.2016 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uzasadnieniu do Uchwały Skłądu Orzekającego z dnia 9 grudnia Nr Wa.412.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Naciśnij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-12-27 15:33:53 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 08 czerwca 2016 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa215.2016 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-07-18 15:55:43 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa167.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2015 rok Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-07-15 10:33:18 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 15 stycznia 2016 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.57.2016 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:43:42 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 04 grudnia 2015 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.368.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2016-2023 Naciśnij aby po>
Wa.369.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-12-11 10:26:34 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.147.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2014 rok Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-05-15 08:39:37 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 17 lutego 2015 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.71.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-02-23 11:03:34 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 16 grudnia 2014 roku

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.461.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby po>
Wa.462.2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-01-07 17:20:30 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.262.2013 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klembów informacji z wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2013r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-09-12 08:55:31 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 19 czerwca 2013 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.226.2013 w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów o udzielenie absolutorium Wójtowi Klembowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:24:21 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 22 marca 2013 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.106.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2012 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:24:13 | Data modyfikacji: 2018-12-21 11:46:20.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 14 lutego 2013 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.90.2013 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:53:07 | Data modyfikacji: 2013-02-20 14:57:38.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 30 listopada 2012 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.351.2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 Naciśnij aby pobrać
Wa.352.2012 w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2013 rok
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:49:13 | Data modyfikacji: 2013-02-20 14:57:38.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 2 lutego 2012 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.69.2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
Wa.70.2011 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-03-14 09:18:59 | Data modyfikacji: 2013-02-20 14:57:38.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 12 grudnia 2011 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.425.2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022 Naciśnij aby pobrać
Wa.426.2011 w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2012 rok
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-03-14 09:12:40 | Data modyfikacji: 2013-02-20 14:57:38.
UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 04 marca 2011 roku

NUMER TYTUŁ POBIERZ
69/W/11 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Gminu Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
70/W/11 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-03-16 13:10:56 | Data modyfikacji: 2013-02-20 14:57:38.
Data wprowadzenia: 2011-03-16 13:10:56
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl