> Postępowania
ZP.1431.1.13.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Gminie Klembów.
2022-01-31 11:27:57
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.13.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Gminie Klembów.     ...więcej

ZP.1431.1.12.2022 - Wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej w zakresie sposobu realizacji zadań wynikających z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania tzw. uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów.
2022-01-28 12:04:41
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.12.2022 - Wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej w zakresie sposobu realizacji zadań wynikających z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrze  ...więcej

ZP.1431.1.11.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie działań podjętych przez gminę w zakresie przygotowania do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
2022-01-25 14:07:02
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.11.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie działań podjętych przez gminę w zakresie przygotowania do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej, według stanu na dzie  ...więcej

ZP.1431.1.10.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie przeprowadzania pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych oraz wykonania okresowej kontroli stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich.
2022-01-24 15:28:54
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.10.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie przeprowadzania pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych oraz wykonania okresowej kontro  ...więcej

ZP.1431.1.9.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 26.08.2016r. (Sygn. akt II SAB/Wa 951/15) – zapłaty zasądzonych kosztów postępowania.
2022-01-18 09:23:17
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.9.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 26.08.2016r. (Sygn. akt II SAB/Wa 951/15) – zapłaty zasądzonych koszt&oa  ...więcej

ZP.1431.1.8.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 26.08.2016r.(Sygn. akt II SAB/Wa 927/15) – zapłaty zasądzonych kosztów postępowania.
2022-01-18 09:02:30
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.8.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 26.08.2016r.(Sygn. akt II SAB/Wa 927/15) – zapłaty zasądzonych koszt&oac  ...więcej

ZP.1431.1.7.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wydanych w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia dzisiejszego warunków zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych w Gminie Klembów.
2022-01-17 11:38:59
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.7.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wydanych w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia dzisiejszego warunków zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ...więcej

ZP.1431.1.6.2022 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 14.10.2021r.(Sygn. akt II SAB/Wa 459/21).
2022-01-17 09:38:35
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.6.2022 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 14.10.2021r.(Sygn. akt II SAB/Wa 459/21).      ...więcej

ZP.1431.1.5.2022 - Wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 14.10.2021r. (Sygn. akt II SAB/Wa 458/21).
2022-01-17 09:36:51
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.5.2022 - Wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 14.10.2021r. (Sygn. akt II SAB/Wa 458/21).      ...więcej

ZP.1431.1.4.2022 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 15.09.2021r. (Sygn. akt II SAB/Wa 59/21), w przedmiocie zapłaty zasądzonych kosztów postępowania.
2022-01-14 09:38:48
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.4.2022 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykonania prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 15.09.2021r. (Sygn. akt II SAB/Wa 59/21), w przedmiocie zapłaty zasądzonych koszt&oa  ...więcej

ZP.1431.1.3.2022 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w nawiązaniu do pisma znak: ZP.1431.91.2021 z dnia 16 grudnia 2021r., a także spotkania mediacyjnego z mieszkańcami ul. Wąskiej w Dobczynie, które odbyło się w dniu 9 października 2021r. w budynku OSP Dobczyn.
2022-01-14 09:37:51
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.3.2022 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w nawiązaniu do pisma znak: ZP.1431.91.2021 z dnia 16 grudnia 2021r., a także spotkania mediacyjnego z mieszkańcami ul. Wąskiej w Dobczynie, kt&oa  ...więcej

ZP.1431.1.2.2022 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie podjętych działań w sprawie ul. Wąskiej w Dobczynie od czasu spotkania Rady Gminy Klembów z mieszkańcami w dniu 9 października 2021r. w budynku OSP Dobczyn
2022-01-13 11:09:32
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.2.2022 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie podjętych działań w sprawie ul. Wąskiej w Dobczynie od czasu spotkania Rady Gminy Klembów z mieszkańcami w dniu 9 października  ...więcej

ZP.1431.1.1.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) lub innych programów (z wykluczeniem Programu Czyste Powietrze oraz Stop Smog).
2022-01-12 13:41:51
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.1.1.2022 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) lub i  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl