> Zakończone
Wójt Gminy Klembów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze od referenta do inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Klembowie
2022-01-19 15:07:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWIĄZANE POBIERZ I  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie
2021-07-14 13:59:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWIĄZANE POBIERZ I  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie
2021-05-26 15:23:46
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegaj±cych się o zatrudnienie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWIˇZANE POBIERZ   ...więcej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Klubu „Senior+”
2021-03-17 11:18:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWIĄZANE POBIERZ I  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych
2021-03-09 14:30:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWIĄZANE POBIERZ I  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy w Klembowie
2020-12-09 13:18:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWIĄZANE POBIERZ I  ...więcej

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Klembowie
2020-09-08 15:21:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWI  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Klembowie
2020-07-13 16:44:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWI  ...więcej

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko: „Konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Klembowie”
2020-06-17 10:37:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWI  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze od referenta do inspektora w Urzędzie Gminy w Klembowie do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie
2020-06-05 16:03:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWI  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Klembów
2020-05-25 11:05:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWIĄZANE POBIERZ Informacja o wynikach naboru   ...więcej

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko: „Konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Klembowie”
2020-04-20 15:18:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWI  ...więcej

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko: „Konserwatora terenów zielonych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Klembowie”
2020-04-16 13:59:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWI  ...więcej

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora terenów zielonych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Klembowie
2019-11-15 09:54:17
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWI  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Klembowie
2019-10-25 08:15:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły naboru Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna - RODO   DOKUMENTY POWI  ...więcej

Pokazano 1 - 15 z 15

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl