> XXXIII

XXXIII

SESJA XXXIII
z dnia 21 grudnia 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:07:30.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 sprawie budżetu Gminy Klembów na 2022 rok. Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.287.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Klembuś” w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXI.240.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2022 rok” Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-12-07 15:17:49.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXIII.364.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXXIII.365.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXXIII.366.2021 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 Naciśnij aby pobrać
XXXIII.367.2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022 Naciśnij aby pobrać
XXXIII.368.2021 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 Naciśnij aby pobrać
XXXIII.369.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.287.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Klembuś” w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
XXXIII.370.2021 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXI.240.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
XXXIII.371.2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2022 rok” Naciśnij aby pobrać
XXXIII.372.2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXIII.373.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII. 358.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXIII.374.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.357.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
XXXIII.375.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.360.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku Naciśnij aby pobrać
XXXIII.376.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.361.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-12-29 13:20:20 | Data modyfikacji: 2022-01-10 14:47:01.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXXIII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 14:59:35 | Data modyfikacji: 2022-01-10 14:47:01.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX .  XXVIII .  XXVII .  IV Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2021-12-21 14:59:35
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl