> jako organ gminy

jako organ gminy

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.1.2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2022. Naciśnij aby pobrać
0050.2.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2022 Naciśnij aby pobrać
0050.3.2022 w sprawie upoważnienia na rok 2022 dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.4.2022 w sprawie upoważnienia na rok 2022, dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek. Naciśnij aby pobrać
0050.5.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok Naciśnij aby pobrać
0050.6.2022 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
0050.7.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa drogi ul. Matejki w Tule Naciśnij aby pobrać
0050.8.2022 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Klembów na kadencję 2022-2023 i powołania Komisji ds. wyborów Naciśnij aby pobrać
0050.9.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa dróg gminnych w zakresie 3 zadań Naciśnij aby pobrać
0050.10.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2022 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:33:13 | Data modyfikacji: 2022-02-02 09:15:52.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.12.2022 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Klembów z dnia 1 lutego 2022 r. Naciśnij aby pobrać
0050.13.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2022 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych" Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 14:55:20 | Data modyfikacji: 2022-02-02 14:15:58.

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
Data wprowadzenia: 2022-02-01 14:55:20
Data modyfikacji: 2022-02-02 14:15:58
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl