> Z wybraną ofertą
Dostawa wraz z montażem wysokociśnieniowego agregatu wodno – pianowego na lekkim specjalnym samochodzie ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Klembowie
2021-10-26 12:28:07
DATY Ogłoszenia Zamówienia26.10.2021r. Składania Ofert03.11.2021r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.42.2021 Opis przedmiotu zamowienia Formularz ofe  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Bądźmy aktywni”
2021-08-24 15:31:38
DATY Ogłoszenia Zamówienia24.08.2021r. Składania Ofert02.09.2021r. do godz. 10:00 Otwarcia Ofert02.09.2021r. godz. 10:30   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr PS.EFS.ZO.26.2.2021 Po  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl