> Zamknięte
Stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej w 2022 r.
2021-11-09 16:03:04
DATY Ogłoszenia Zamówienia09.11.2021r. Składania Ofert29.11.2021r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZGK.721.1.17.2021 Wzór oferty PDF Wzór ofer  ...więcej

Dostawa nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Klembowie w roku 2022
2021-11-09 10:47:40
DATY Ogłoszenia Zamówienia09.11.2021r. Składania Ofert29.11.2021r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZGK.721.1.16.2021 Wzór oferty PDF Wzór ofer  ...więcej

Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia zewnętrznego pozostałych obiektów gminnych na terenie gminy Klembów w roku 2022
2021-11-08 16:53:17
DATY Ogłoszenia Zamówienia08.11.2021r. Składania Ofert15.11.2021r. godz. 10:05   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZGK.721.1.15.2021 Wzór oferty PDF Wzór ofer  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022
2021-11-02 13:42:54
DATY Ogłoszenia Zamówienia02.11.2021r. Składania Ofert15.11.2021r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZGK.721.1.12.2021 Opis przedmiotu zamowienia Wzór   ...więcej

Zaprojektowanie i uruchomienie stron internetowych BIP zgodnych ze standardem dostępności cyfrowej WCAG 2.1 na poziomie min. AA dla Gminy Klembów, obejmujący jednostki organizacyjne Gminy
2021-09-06 16:12:59
DATY Ogłoszenia Zamówienia06.09.2021r. Składania Ofert13.09.2021r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.33.2021 Formularz oferty Oświadczenie O  ...więcej

Odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Klembowie i jednostek organizacyjnych Gminy Klembów w 2021/2022r. (określenie wysokości stawki za opróżnianie pojemników, wysokości stawki za wywóz worków na poszczególne odpady komunalne)
2021-08-13 14:57:49
DATY Ogłoszenia Zamówienia13.08.2021r. Składania Ofert20.08.2021r.   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.31.2021 Formularz oferty Oświadczenie Szacowana mie  ...więcej

Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie
2021-05-10 14:51:47
DATY Ogłoszenia Zamówienia10.05.2021r. Składania Ofert18.05.2021r.   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.17.2021 Ogłoszenie Opis przedmiotu zamówienia   ...więcej

Usługa dzierżawy opłatomatu dla Gminy Klembów
2021-05-05 15:54:34
DATY Ogłoszenia Zamówienia05.05.2021r. Składania Ofert14.05.2021r.   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.16.2021 Formularz oferty Opis przedmiotu zamówienia   ...więcej

Organizacja i przeprowadzenie 3-miesięcznych staży zawodowych dla 15 uczestników projektu „Bądźmy aktywni”
2021-04-22 09:58:44
DATY Ogłoszenia Zamówienia22.04.2021r. Składania Ofert05.05.2021r. godz. 14:00 Otwarcia Ofert05.05.2021r. godz. 14:30   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr PS.EFS.26.1.2021 Formular  ...więcej

Sprzedaż paliw do pojazdów służbowych i sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie w 2021 r.
2021-01-28 14:10:45
DATY Ogłoszenia Zamówienia28.01.2021r. Składania Ofert01.02.2021r. godz. 15:00 Otwarcia Ofert01.02.2021r. godz. 15:05   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZGK.271.1.4.2021 Oświadc  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl