> Rada Gminy

Rada Gminy

Za 2017 rok

 

Stanowisko/
Funkcja
Imię i Naziwsko POBIERZ
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Julian Wojda Naciśnij aby pobrać
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Emilia Magdalena Kamińska Naciśnij aby pobrać
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Hanna Stańczyk Naciśnij aby pobrać
Radny Gminy Adam Ćwiliński Naciśnij aby pobrać
Radny Gminy Andrzej Piotr Górecki Naciśnij aby pobrać
Radny Gminy Andrzej Zbigniew Pisarek Naciśnij aby pobrać
Radna Gminy Dorota Marcinkowska Naciśnij aby pobrać
Radny Gminy Grzegorz Gałązka Naciśnij aby pobrać
Radna Gminy Halina Adamska Naciśnij aby pobrać
Radna Gminy Jadwiga Gabriela Szewczyk Naciśnij aby pobrać
Radna Gminy Katarzyna Wnuk Naciśnij aby pobrać
Radny Gminy Piotr Dariusz Zakrzewski Naciśnij aby pobrać
Radny Gminy Stanisław Ireneusz Jachacy Naciśnij aby pobrać
Radny Gminy Wojciech Śliwa Naciśnij aby pobrać
Radny Gminy Zdzisław Stanisław Rasiński Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:50:51.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Sekretarz Gminy .  Skarbnik Gminy .  Rada Gminy .  Kierownicy Gminnych Jednostek .  Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta . 
Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:50:51
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl