> Wójt Gminy

Wójt Gminy

Za 2017 ROK

 

Stanowisko/
Funkcja
Imię i Naziwsko POBIERZ
Wójt Gminy Rafał Mathiak Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:47:25.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Sekretarz Gminy .  Skarbnik Gminy .  Rada Gminy .  Kierownicy Gminnych Jednostek .  Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta . 
Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:47:25
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl