> Sprawozdania kwartalne

Sprawozdania kwartalne

SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Naciśnij aby pobrać
2 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Naciśnij aby pobrać
3 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Naciśnij aby pobrać
4 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Naciśnij aby pobrać
5 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:51:07.

Zobacz:
 Sprawozdania roczne .  Sprawozdania kwartalne . 
Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:51:07
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl