> Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne

SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
2 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
4 Informacja dodatkowa - opis Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
5 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
6 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:52:36 | Data modyfikacji: 2021-05-05 15:49:43.
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
6 Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-05-05 15:02:16 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:32:12.
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
6 Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:40:57 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:32:06.

Zobacz:
 Sprawozdania roczne .  Sprawozdania kwartalne . 
Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:40:57
Data modyfikacji: 2020-05-06 13:32:06
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl