> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLEMBOWIE

Dyrektor- Agnieszka Gietka - Barańska

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

www.gops.klembow.pl

Tel.: 29 777 92 40

E-mail: gops@klembow.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00

Wtorek 8.00 - 16.00

Środa 8.00 - 16.00

Czwartek 8.00 - 16.00

Piątek 8.00 - 15.00

(dzień wewnętrzny)

 

Numer konta bankowego przeznaczonego do wpłat:

Bank Pekao SA  57 1240 6074 1111 0000 4999 8450

 

Numery telefonów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

 

     Imię i nazwisko                                  Adres e-mail                                  Nr telefonu 
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze (500+)

   Anna Krawczyk                              a.krawczyk@klembow.pl                           29 753 88 21

   Marta Michalik                             m.michalika@klembow.pl                          29 753 88 21

   Marzena Stryjek                            m.stryjek@klembow.pl                              29 753 88 25

        Karta dużej rodziny

  Ewelina Kurek                                    e.kurek@klembow.pl                             29 753 88 22

 Pracownicy socjalni 

 Hanna Cudna                                 h.cudna@klembow.pl                                 29 753 88 23
    Pracownicy socjalni, Asystent rodziny

Danuta Gudalewicz                       d.gudalewicz@klembow.pl                        29 753 88 24

Ewa Witkowska                              e.witkowska@klembow.pl                         29 753 88 24

Dorota Michniewicz-Stryjek        d.michniewicz@klembow.pl                     29 753 88 24

Dyrektor
 Agnieszka Gietka - Barańska            a.gietka@klembow.pl                          29 753 88 26
Księgowość

Małgorzata Borczyńska                 m.borczynska@klembow.pl                     29 753 88 27

Magdalena Wojdyna                        m.wojdyna@klembow.pl                         29 753 88 22

 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2009-11-24 14:11:29 | Data modyfikacji: 2021-07-26 11:18:25.
SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:53:03 | Data modyfikacji: 2021-05-06 11:33:24.
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-05-05 16:01:52 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:31:00.
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Klembów za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
5 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
6 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:38:45 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:30:54.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-25 10:56:03 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:30:54.
Data wprowadzenia: 2021-03-25 10:56:03
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl