> Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie

Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie

Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie

Dyrektor - Andrzej Olszewski

Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 68
05-205 Klembów
Tel.: 22 799 93 79 

www.spklembow.klembow.pl
e-mail: spklembow@klembow.pl

Dziennik elektroniczny

 

Numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat stałych / za godziny przedszkolne:

Bank Pekao SA  59 1240 6335 1111 0010 9181 0635

 

Numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za wyżywienie:

Bank Pekao SA  58 1240 6335 1111 0010 9181 0459

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-05-17 12:10:17 | Data modyfikacji: 2021-09-15 15:06:02.
SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:41:01 | Data modyfikacji: 2021-09-15 15:06:02.
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:57:27 | Data modyfikacji: 2021-09-15 15:06:02.
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:09:08 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:57:35.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:28:36 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:57:35.
Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:28:36
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl