> Centrum Usług Wspólnych w Klembowie

Centrum Usług Wspólnych w Klembowie

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KLEMBOWIE

Dyrektor - Katarzyna Mocarska
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów

Zadzwoń 29 753 88 30

Napisz: oswiata@klembow.pl

Godziny pracy

poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 15.00

Numery telefonów CUW w Klembowie
Imię i nazwiskoNr pokojuAdres e-mailNr telefonu
Inspektor do spraw płac i pracowniczych
Anna Rosa - (piętro) a.rosa@klembow.pl 29 753 88 28
Główna księgowa
Monika Rosłon - (piętro) m.roslon@klembow.pl 29 753 88 29
Dyrektor
Katarzyna Mocarska - (piętro) k.mocarska@klembow.pl 29 753 88 30
Inspektor do spraw księgowości i finansów
Marta Bralewska - (piętro) m.bralewska@klembow.pl 29 753 88 31

 

 

Zadania CUW w Klembowie

 1. Działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy Klembów obejmują:
  1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów,
  2. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osoby prawne lub fizyczne,
  3. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
  4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  5. opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
  6. koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  7. przygotowywanie analiz projektów arkuszy organizacyjnych,
  8. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,
  9. wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach,
  10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
  11. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych,
 2. Działania Centrum w zakresie obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych obejmują:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum oraz dyrektorów placówek obsługiwanych,
  2. rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów cywilno prawnych,
  3. ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
 3. Działania Centrum w zakresie obsługi finansowej obejmują w szczególności:
  1. zapewnienie obsługi finansowo księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej Centrum oraz jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
  3. planowanie zadań, statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki odrębnie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  4. opracowywanie planów finansowych Centrum oraz współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych tych jednostek,
 4. Zadania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 stanowią podstawową działalność Centrum. Zakres działania Centrum obejmować może również inne działania wynikające z przepisów prawa i potrzeb jednostek obsługiwanych.
 5. W ramach wspólnej obsługi, Centrum wykonuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2009-11-18 10:02:23 | Data modyfikacji: 2019-09-01 09:28:06.
SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:29:46 | Data modyfikacji: 2019-09-01 09:28:06.
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:30:02 | Data modyfikacji: 2019-09-01 09:28:06.
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-05-17 09:45:56 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:29:43.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-25 10:32:59 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:29:43.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-25 10:33:50 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:29:43.
Data wprowadzenia: 2021-03-25 10:33:50
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl