> Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku

Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku

Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku

Dyrektor - Andrzej Jakutowicz

Ostrówek, ul. Warszawska 2
05-205 Klembów
Tel.: 29 777 03 18

www.spostrowek.klembow.pl
e-mail: zsostrowek@klembow.pl

Dziennik elektroniczny

 

Numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat stałych / za godziny przedszkolne:

Bank Pekao SA  67 1240 6335 1111 0010 9181 1267

 

Numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za wyżywienie:

Bank Pekao SA  22 1240 6335 1111 0010 9181 1010

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-05-17 12:26:44 | Data modyfikacji: 2021-09-15 15:04:07.
SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:44:55 | Data modyfikacji: 2021-09-15 15:04:07.
SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:58:51 | Data modyfikacji: 2021-09-15 15:04:07.
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK
LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
2 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
3 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:22:43 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:58:56.
Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:22:43
Data modyfikacji: 2020-05-06 13:58:56
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl