> Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - ŚZ

Czynny w godzinach pracy urzęduMagdalena Bieniek

Piętro I - pokój nr 17

Zadzwoń (29) 753-88-15 Napisz m.bieniek@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - ŚZ:

 1. pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych,
 2. monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań Gminy,
 3. przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 5. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno – gospodarczych,
 6. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 7. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą,
 8. opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 9. monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych,
 10. przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia,
 11. archiwizowanie dokumentacji,
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:03:33 | Data modyfikacji: 2020-02-28 10:56:16.
Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:03:33
Data modyfikacji: 2020-02-28 10:56:16
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl